Spółka powstała w roku 1997 i od momentu rozpoczęcia działalności zajmuje się dystrybucją słodyczy, kaw, energetyków, izotoników, oraz gum. W listopadzie 2017 roku oferta została rozszerzona o mąki, makarony, przetwory owocowe i warzywne, cukier, napoje, soki, wodę mineralną, przyprawy i wiele innych artykułów spożywczych.

     Priorytetem w naszym działaniu jest wysoka jakość obsługi, czyli zadowolenie Klientów. Kierujemy się zasadą ciągłego doskonalenia swoich umiejętności. Podstawą w naszym funkcjonowaniu jest zaangażowanie w poszukiwaniu usprawnień i rozwiązań mających na celu skrócenie czasu realizacji zadań, oraz poprawę jakości końcowego efektu pracy.

     Sprzedaż prowadzona jest poprzez pre-selling, a także telesprzedaż. W obsłudze spółki znajduje się prawie 1300 punktów sprzedaży detalicznej, zlokalizowanych w większości na terenie wielkopolski, oraz ok. 80 hurtowni mających swoje siedziby w wielkopolsce, kujawsko-pomorskim, łódzkim, dolnośląskim, lubuskim, a także zachodnio-pomorskim. W ofercie spółki znajduje się prawie 3 000 produktów dostarczanych przez ponad 170 producentów.

  

Dane spółki:

„Mar-Pol” Hurtownia Artykułów Cukierniczych
  Maciej Marciniak, Piotr Marciniak
Spółka Jawna
ul. Wiśniowa 9
62-052 Komorniki
NIP 782-22-23-959

 

 

POLITYKA PRYWATNOŚCI :
MAR-POL” Hurtownia Artykułów Cukierniczych Maciej Marciniak Piotr Marciniak spółka jawna z siedzibą w 62-052 Komorniki, ul. Wiśniowa 9 wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy wpisanej do rejestru w dniu 15.03.2006 roku pod numerem KRS: 0000255406; posiadająca numer REGON: 634255290 oraz numer identyfikacji podatkowej: NIP: 782-22-23- jest Administratorem Danych Osobowych w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku. Pozyskiwane dane osobowe przetwarzane są w celu przygotowania oferty oraz zawarcia umowy zgodnie z Art. 6 Ust.1 Lit. „B”. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do sowich danych osobowych oraz prawo do ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, wniesienia skargi do GIODO (UODO). Przesłane dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, ani profilowaniu. Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do Państw Trzecich. Jeżeli wyrazili Państwo zgodę na przetwarzanie Państwa danych osobowych w celach handlowych  informujemy, iż ma Pani/Pan prawo do wycofania zgody w dowolnym momencie, co skutkować będzie usunięciem Pani/Pana danych z naszej bazy kontrahentów. Pani/Pana dane będą przetwarzane przez niezbędny okres. W przypadku danych osobowych przesłanych w celach handlowych i przygotowania oferty dane te będą przetwarzane do 30 dni, zaś w przypadku zawartych umów z podmiotami zewnętrznymi do 5 lat zgodnie z Ustawą o Rachunkowości i Ustawą o Podatku Dochodowym od Osób Fizycznych. W przypadku danych osobowych pracowników, dane te będą przetwarzane przez okres 50 lat zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa pracy. Jeżeli mają Państwo jakiekolwiek pytania związane z bezpieczeństwem Państwa danych osobowych, zapraszamy do kontaktu z administratorem ochrony danych: mar-pol.poznan@wp.pl